Přijímáme pouze objednané pacienty.

LYMFOLOGICKÉ
CENTRUM
V PRAZE


Naše zdravotní zařízení se nachází přímo v centru Prahy. Poskytujeme komplexní lymfologickou péči.


Lymfologie O nás Kontakt

FOTOGALERIE

vybrané ukázky

Lympho clinic, s.r.o.


Naše zdravotní zařízení se nachází přímo v centru Prahy. Poskytujeme komplexní péči lymfologickou (např. léčba otoků, celulitidy).
Jednotlivá pracoviště jsou vybavena profesionálně, a to jak z hlediska personálního obsazení, tak i nejmodernějšího technického vybavení.

Upozornění:

Nadstandardní služby nehrazené ze zdravotního pojištění, hrazené pacientem - jednorázový poplatek 500,- Kč.
  • Zasílání zpráv, výsledků, receptů poštou
  • Kopírování zpráv a nálezů
  • Vydávání potvrzení o návštěvě pacienta v ordinaci nebo vydání potvrzení pro doprovod pacienta
  • Telefonické kontaktování v pevné či mobilní síti
  • Rezervace termínu vyšetření v koordinaci s jinými vyšetřeními (k minimalizaci frekvence návštěv ve zdravotnickém zařízení)
  • Zajištění posloupné lékařské péče na dalších specializovaných pracovištích, klinikách, v kožních sanatoriích

Poplatek neomezuje a nepodmiňuje zde poskytovanou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.
Každý pacient platící poplatek dostane potvzrení o platbě - daňový doklad.

TELEFON +420 224 142 212