Lymfatický otok - LYMFEDÉM

Lymfedém vznikne při zvýšeném hromaděním odpadních látek metabolismu a vody ve tkáních. Příčinou bývá porušená transportní funkce lymfatického systému.

Příčiny

– primární – vrozené, geneticky podmíněné ( 5 a 15 chromozóm), měkký, bledý otok, nebolestivý, vzniká na periferii a šíří se centrálně
– sekundární – druhotné poškození LS – častější –jasná příčina –postihuje jednu končetinu, šíří se k periferii.


Lymfodrenáž

Lymfodrenáž je zaměřena na povzbuzení činnosti lymfatického systému, zmírnění bolestivého napětí a zlepšení odtoku lymfy z dané oblasti. Při lymfodrenáži posilujeme zachovalou vstřebávací a transportní funkci lymfatického systému a tím zlepšujeme odtok lymfy, posilujeme imunitní systém.


Lymfodrenáže provádějí po úvodním lékařském vyšetření specielně školené lymfoterapeutky, neboť při neodborné drenáži (velkým tlakem, neodbornou manuální lymfodrenáží) může dojít již během 10 minut k poškození kapilár a během hodiny k nevratnému poškození lymfatického systému.

Naše lymfoterapeutky mají speciální kurz v Centru pro doškolování lékařů a středních zdravotních pracovníků v Brně.

Terapie lymfedémů musí být vždy komplexní. Proto po manuální lymfodrenáži následuje lymfodrenáž přístrojová, komprese, cvičení, případně farmakoterapie.

Terapie

Cílem léčby je posílit zachovalou vstřebávací a transportní funkci LS a tím zlepšit odtok lymfy.

LÉČBA VŽDY KOMPLEXNÍ!!!

Zahrnuje : manuální, přístrojovou lymfodrenáž, kompresi, cvičení RHB a dechové, farmakoterapie.


Kontraindikace lymfodrenáží

Absolutní

- maligní onemocnění neléčené nebo v relapsu
- virové nebo bakteriální onemocnění.


Relativní

srdeční nedostatečnost, astma, zvýšená činnost štítné žlázy….


Kdy jít na lymfodrenáž?

Preventivně u zdravých lidí

proti únavě, zrychlení metabolického procesu v těle, detoxikace organismu, zlepšení imunity, prevence vzniku křečových žil, rekonvalescence po kosmetických operacích –liposukce, operace víček…

U sportovců

rekondiční

U nemocných

otoky (primarní a sekundarní lymfedém), po úrazech, sundání sádry, po ortopedických operacích, při chronické žilní nedostatečnosti, u diabetiků, migreny, akne, rosacea….


Nejlépe je lymfodrenáž aplikovat PREVENTIVNĚ, aby různá onemocnění a otoky vůbec nevznikly a předejít tak dlouhodobému onemocnění, které vyžaduje trpělivost a starostlivou péči.