Lymfa je čirá tekutina,která vzniká činností tkáňových buněk a obsahuje produkty tkáňového metabolismu.

Lymfatický systém je součástí oběhových systémů lidského těla. Začíná malými kapilárami v kůži, pokračuje většími sběrnými míznicemi a mízními kmeny a dvěma hlavními mízními kmeny ústí do žilního systému. Do průběhu míznic jsou vmezeřeny lymfatické uzliny, které mají významnou roli v imunitním systému lidského těla. Slouží jako biologické filtry virových a bakteriálních částic. Směr toku lymfy je určován chlopněmi.

Anatomie lymfatického systému

 • Do průběhu lymfatických cév jsou vmezeřeny lymfatické uzliny.
  Funkce LU je zachycovat cizorodé částice ( viry, bakterie, nádorové bb.) a tvorba protilátek a lymfocytů – imunitní funkce
 • Lymfatická tkáň v játrech, střevě, plicích.
 • Lymfa (míza) je bezbarvá tekutina vznikající filtrací krve. Denně se vytvoří 2 – 4 l.
 • Funkcí LS je odvádět z tkání bílkoviny, odpadní produkty metabolismu a přebytek tekutiny do žilního systému.

Oficialně uznávaná léčebná metoda s přesně definovanými terapeutickými postupy :

 • manuální lymfodrenáž
 • přístrojová lymfodrenáž
 • kompresivní bandáž
 • farmakoterapie
 • cvičení dechová a pohybová aktivita